โลโก้เว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งปัญหาการเชื่อมต่อ VPN L2TP ไม่ได้ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ข่าวประชาสัมพันธ์ สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งปัญหาการเชื่อมต่อ VPN L2TP ไม่ได้

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 มกราคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สาเหตุ : เนื่องจาก วันที่ 11/1/65 ที่ผ่านมา ทางไมโครซอฟท์ได้มีการอัพเดท โดยมี KB5009543 ที่เป็นการอัพเดททางด้านความปลอดภัย จึงส่งผลกระทบให้ผู้ใช้งาน ไม่สามารถเชื่อมต่อ VPN ได้

ข้อแนะนำ : การเชื่อมต่อ VPN ผ่านซอฟแวร์แวร์ Open VPN และ SoftEther
ผู้ใช้บริการ สามารถศึกษารายละเอียดการตั้งค่าดังกล่าว
จากคู่มือบริการสานสนเทศ หัวข้อ >> คู่มือการเชื่อมใช้งาน VPN ของเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ >> https://arit.rmutl.ac.th/page/how-to


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา