โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 สิงหาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

โอกาสดี ๆของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษามาถึงแล้ว

       คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และนักศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษา ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพ สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

        ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมทางด้านภาษาในการสมัครงานและการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ”

ระหว่างวันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ MS Team

  • โดยวิทยากร ครูพี่แบงค์ อัครพงศ์ วรรัฐพงศ์ จะบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมในการหางานของบัณฑิตป้ายแดงและการเขียน Resume
  •  Mr.Aydan Stuart บรรยายหัวข้อ การทำงานอิสระ “Freelance” สมัครงาน Freelance สำหรับมือใหม่

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.office.com/r/DGGjbkdD00 

หรือ Scan QR Code ด้านล่างนี้

***งานนี้เปิดรับเฉพาะนักศึกษา ทุกคณะ สังกัด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เท่านั้น***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

นางสาวธัญญรัตน์ ใจน้อย โทรศัพท์ 053-921444 ต่อ 2640

 หรือ 087-6573415

หรือช่องทาง fACEBOOK FANPAGE คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา https://www.facebook.com/balachiangmai/

 

 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา