โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 กรกฎาคม 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็น

พนักงานราชการ ประเภททั่วไป

            ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5- 9 กรกฎาคม 2564 นั้น มหาวิทยาลัยฯจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยการทดลองปฏิบัติงานและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

            มหาวิทยาลัยฯจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและสถานที่สอบ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://entrance.rmutl.ac.th/Dep/ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา