โลโก้เว็บไซต์ งานอบรมเสวนา ก้าวทันเทคโนโลยี กับการวิจัยในสัตว์ทดลอง | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

งานอบรมเสวนา ก้าวทันเทคโนโลยี กับการวิจัยในสัตว์ทดลอง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กรกฎาคม 2564 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (ORI) สวทช.
ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วม 

งานอบรมเสวนา "ก้าวทันเทคโนโลยี กับการวิจัยในสัตว์ทดลอง" ในวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Auditorium (CO-113) อาคารสำนักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้าฟังบรรยาย เกี่ยวกับแนวทางการวิจัยพัฒนายาและวัคซีน ที่ต้องผ่านการทดสอบความเป็นพิษและความปลอดภัยในสัตว์ทดลอง ตลอดจนงานทดสอบเครื่องสำอางโดยวิธีทางเลือก ทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง รวมไปถึงติดตามแนวแนวโน้มการวิจัยโดยใช้สัตว์ทดลองในปัจจุบัน 

ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1) ศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) รศ.ดร.นายสัตวแพทย์วิทวัช วิริยะรัตน์ 
อาจารย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
3) ภญ.ดร.รวิวรรณ มณีรัตนโชติ
นักวิจัยอาวุโส ศูนย์ทดสอบทางพิษวิทยาและชีววิทยา สวทช.

ดำเนินรายการโดย รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร 
นายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าอบรม online ได้ที่
>สำหรับบุคคลภายใน สวทช : shorturl.asia/hpTt4 
>สำหรับบุคคลภายนอก : https://forms.gle/QhgAsuxw38WZLJvH6

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ 
02 5647000 ต่อ 71844 (คุณณัฐพัชร์)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา