โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน..อบรมออนไลน์ หัวข้อ : Publish strategically for research impact using Web of Science | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญชวน..อบรมออนไลน์ หัวข้อ : Publish strategically for research impact using Web of Science

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มิถุนายน 2564 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักพิมพ์ Clarivate ขอเชิญชวน..อาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมอบรมออนไลน์ 
หัวข้อ : Publish strategically for research impact using Web of Science

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น.

ผ่านช่องทาง Cisco WebEx สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์

http://bit.ly/Clarivate-230621

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุพิศ  ทองซัง  หมายเลขโทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 1332

 

 

 
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา