โลโก้เว็บไซต์ ประกาศแนวปฎิบัติของนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ลำปาง | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศแนวปฎิบัติของนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 17 มิถุนายน 2564 โดย บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศแนวปฎิบัติของนักศึกษาใหม่ รหัส 64 ลำปาง

ขั้นตอนการรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา