โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ...ด่วน สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย (ทั้งระบบใช้สายและไร้สาย) 20 พ.ค.64  ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ...ด่วน สวส.มทร.ล้านนา : แจ้งกำหนดการปิดปรับปรุงระบบเครือข่าย (ทั้งระบบใช้สายและไร้สาย) 20 พ.ค.64 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 17 พฤษภาคม 2564 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา