โลโก้เว็บไซต์ แผนการเรียนเสนอแนะ สำหรับนักศึกษารหัส 64 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

แผนการเรียนเสนอแนะ สำหรับนักศึกษารหัส 64 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 28 เมษายน 2564 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แผนการเรียนเสนอแนะตลอดหลักสูตร สำหรับนักศึกษารหัส 64
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง 

หลักสูตรการจัดการธุรกิจ 

หลักสูตรการตลาด

หลักสูตรการบัญชี

หลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-5434-2547 หรือ 0-5434-2548 ต่อ 161
หรือ Facebook: https://www.facebook.com/BALA.RMUTLL/


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา