โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์บ่มเพาะฯ มทร.ล้านนา จับมือธนาคารออมสิน ชวนน้องๆร่วมแชร์ไอเดียสุดสร้างสรรค์ต่อยอดธุรกิจ ชิงทุนการศึกษากว่า 4.5 ล้านบาท  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์บ่มเพาะฯ มทร.ล้านนา จับมือธนาคารออมสิน ชวนน้องๆร่วมแชร์ไอเดียสุดสร้างสรรค์ต่อยอดธุรกิจ ชิงทุนการศึกษากว่า 4.5 ล้านบาท

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 26 เมษายน 2564 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน มทร.ล้านนา ร่วมกับ ธนาคารออมสิน จัดกิจกรรมการประกวด Smart Start Idea by GSB  Start up ภายใต้โครงการ สร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy ) เปิดโอกาสให้นักศึกษาร่วมคิด ๆ ไอเดียสุดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า และต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง ภายใต้หัวข้อ

 • ธุรกิจนวัตกรรมทางการเงิน (Fin tech)
 • ธุรกิจนวัตกรรมด้านสุขภาพ (Health tech)
 • ธุรกิจนวัตกรรมด้านความเป็นอยู่ (Living tech)
 • ธุรกิจขายสินค้า/บริการแบบออนไลน์ (Online E-Commerce)
 • ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agriculture tech)
 • ธุรกิจนวัตกรรมด้านอาหาร (Food tech)
 • ธุรกิจนวัตกรรมด้านการศึกษา (Education tech)
 • ธุรกิจสืบทอดต่อยอดด้วยนวัตกรรม ( Inherit tech)

เงื่อนไข

 •  รับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่หรือจบการศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปี จากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับธนาคารออมสิน
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงเดือนวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
 • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกิจกรรมและใบสมัครได้ที่

           https://drive.google.com/drive/เอกสารรายละเอียดโครงการและใบสมัคร

            (สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และ Project proposal ส่งให้ศูยบบ่มเพาะวิสาหกิจ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ทาง E-mail : smartstartideabygsb@gmail.com)

 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบ่มเพาะและพัฒนาธุรกิจ โทรศัพท์ 098-7473435

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา