โลโก้เว็บไซต์ หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (BEU) เชิญร่วมแข่งขันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ชิงเงินรางวัลรวม 2,500 บาท  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (BEU) เชิญร่วมแข่งขันประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ชิงเงินรางวัลรวม 2,500 บาท

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 19 เมษายน 2564 โดย คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (BEU)
(Business and Entrepreneur Potential Development Unit) (BALA BEU)
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ (BEU)  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 2,500 บาท 

คุณสมบัติ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สามารถส่งผลงานได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ  จำกัดท่าน/ทีมละ 1 ผลงาน

โจทย์ในการออกแบบ

เพื่อเป็นโลโก้ของ BALA BEU ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผู้ประกอบการ  โอทอป วิสาหกิจชุมชน SMEs ด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ โดยมีคอนเซ็ปต์ ดังนี้

1. ดูเรียบง่าย ทันสมัย มีความน่าเชื่อถือทางวิชาการ

2. BEU มุ่งมั่นพัฒนาพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผู้ประกอบการโอทอป วิสาหกิจชุมชน SMEs ด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  

3. เป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ผู้ประกอบการโอทอป วิสาหกิจชุมชน SMEs ด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

เกณฑ์การประกวด

1. ออกแบบด้วยโปรแกรม illustrator, Photoshop

2. ภาพ Logo จะต้องมีคำว่า “BALA BEU” อยู่ใน Logo 

3. ส่งรูป Logo ด้วยไฟล์ AI, PSD (Solution 300) และ JPEG โดยผู้ออกแบบจะต้องอธิบายโดยสังเขป     ถึงแนวคิดในการออกแบบ ลงไฟล์ Word พร้อมแนบรูป Logo ด้วย บันทึกไฟล์ผลงาน ไฟล์ Word และใบสมัคร  ในรูปแบบ WinRAR / Winzip (ส่งทาง E-mail)

4. ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลงาน

  • ผลงานส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และไม่เคยถูกเผยแพร่ที่ใดมาก่อน หรือได้รับรางวัลจากหน่วยงานใดมาก่อน
  • ผลงานออกแบบจะต้องไม่ปรากฏโลโก้ใดๆ ไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่กล่าวถึงยี่ห้อ ตราสินค้า หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ และไม่ใช้ภาพประกอบ หรือเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นลิขสิทธิ์ของบุคคลภายนอก ปรากฏในส่วนหนึ่งส่วนใดของชิ้นงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
    ***หมายเหตุ หากเกิดกรณีดังกล่าว ทางผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และผู้จัดการประกวดจะตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

5. ผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศ ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  โดยทางคณะฯสามารถนำผลงานที่เข้าประกวดไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใดก็ได้

6. คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ส่งผลงานทางอีเมล์ BALA_BEC@rmutl.ac.th  พร้อมใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น.
     ***หากส่งผลงานนอกเหนือจากวันและเวลาที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน***

8. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ และประกาศผลรางวัลวันที่ 30 เมษายน 2564 
    ทาง Facebook: BEU หน่วยพัฒนาศักยภาพด้านบริหารธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 

9. คำตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การตัดสิน

คณะกรรมการจะพิจารณาและให้คะแนนจากหัวข้อดังนี้

1. ความคิดสร้างสรรค์ 40 คะแนน
2. ความสวยงาม 30 คะแนน
3. สอดคล้องกับหัวข้อ 30 คะแนน
     รวม         100 คะแนน

รางวัลการประกวด 1 รางวัล  เงินสดจำนวน  2,500 บาท  (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร >> คลิก <<
ดาวน์โหลดใบสมัคร (.docx) >> คลิก <<
ดาวน์โหลดใบสมัคร (.pdf)  >> คลิก <<

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา