โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปาง ขอเชิญร่วมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15  ในวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 15.00-17.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าอาคารอำนวยการ เพื่อเทิดพระเกียรติและนำรายได้ทูลเกล้าๆ ถวายเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
          ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง เปิดเผยว่า โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยฯ มีกำหนดจัดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นประจำทุกปี
          สำหรับเส้นทางในการเดินมีจุดเริ่มต้นบริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ผ่านสวนสมุนไพร สนามกีฬาและกลับมาสิ้นสุด ณ อาคารอำนวยการ  ทั้งนี้รายได้จากการจัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติฯ  จะทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อเทิดพระเกียรติและนำรายได้ทูลเกล้าๆ ถวายเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยต่อไป จึงขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  นักศึกษา และศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ผู้ช่วยอธิการบดีฯ กล่าวในตอนท้าย

          กำหนดการ
          เส้นทางการเดินเทิดพระเกียรติฯ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา