โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : เปิดให้ นศ.และบุคลากร มทร.ล้านนา ดาวน์โหลดฟรี..!! ADOBE CREATIVE CLOUD (เพื่อการศึกษาและงานวิจัย) | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สวส.มทร.ล้านนา : เปิดให้ นศ.และบุคลากร มทร.ล้านนา ดาวน์โหลดฟรี..!! ADOBE CREATIVE CLOUD (เพื่อการศึกษาและงานวิจัย)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สวส.มทร.ล้านนา : เปิดให้ นศ.และบุคลากร มทร.ล้านนา ดาวน์โหลดฟรี..!! 
“ ADOBE CREATIVE CLOUD (RMUTL)” (เพื่อการศึกษาและงานวิจัย)

 *** ใช้งานผ่านเครือข่าย มทร.ล้านนา...เท่านั้น *** 

ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ : https://download.rmutl.ac.th/
คู่มือการใช้งาน : https://arit.rmutl.ac.th/page/how-to
คู่มือการใช้งาน RMUTL Account : https://arit.rmutl.ac.th/news/14009

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
กลุ่มงานบริการการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร. 053-921 444 ต่อ 1623 

Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/ARITRMUTL.Official


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา