โลโก้เว็บไซต์ สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม RMUTLL STAR CONTEST 2020 เฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาบุคลิกภาพดี มีความสามารถ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม RMUTLL STAR CONTEST 2020 เฟ้นหาตัวแทนนักศึกษาบุคลิกภาพดี มีความสามารถ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 สิงหาคม 2563 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          15 สิงหาคม 2563 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมจัดกิจกรรม RMUTLL STAR CONTEST 2020  เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาบุคลิกภาพดี มีความสามารถ ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิด
          ดร.สุเทพ  ทองมา ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวว่า  การประกวด RMUTLL STAR CONTEST 2020 เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ บุคลิกภาพ มีความกล้าแสดงออก พร้อมเป็นตัวแทนของพวกเราชาวราชมงคล ในการสร้างชื่อเสียง และเป็นแบบอย่างที่ดีให้นิสิตนักศึกษารุ่นต่อไป หลังจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้นำสิ่งที่ได้รับไปพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
          ด้าน นายกนต์ธร ทรงสุรางค์ อุปนายกสโมสรนักศึกษา กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจัดจุดคัดกรองก่อนเข้าอาคารและกำหนดผู้ชมไม่เกิน 200 คน นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊กของสโมสรนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาและผู้สนใจสามารถติดตามรับชมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม  
         สำหรับการจัดการประกวด RMUTLL STAR CONTEST 2020 แบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย MISS RMUTLL 2020  MISTER RMUTLL 2020  และ MISTER TRANS RMUTLL 2020 โดยมีผลการประกวดดังนี้
         ประเภท MISS RMUTLL 2020  
         - รางวัลชนะเลิศ  หมายเลข G5 นางสาวอนุตตรีย์ สุยะ  นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี
         - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หมายเลข G9 นางสาวอิศริยาภรณ์ จวงเจิม นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ
         - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 หมายเลข G10 นางสาวกิติยา สมกูล  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การตลาด)
          ประเภท MISTER RMUTLL 2020
         - รางวัลชนะเลิศ  หมายเลข B5 นายณัฐวุฒิ ณ ลำปาง  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
         - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หมายเลข B10 นายธนกฤต ผิวผ่อง นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมการผลิต
         - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 หมายเลข B8 นายอภิสิทธิ์ ใจคำ  นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
         ประเภท MISTER TRANS RMUTLL 2020
         
- รางวัลชนะเลิศ  หมายเลข T3 นางสาวนฤมล ขอข้อง  นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจ)
         - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 หมายเลข T1 นางสาวศิริกานต์ หล้าชน  นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
         - รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 หมายเลข T2  นางสาวธัญชนก เกียรติกำจาย นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
         ทั้งนี้ในแต่ละประเภท จะได้รับรางวัล ดังนี้
         รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพาย  และช่อดอกไม้  Gift Voucher มูลค่า 10,000 บาท จาก Bangkok Clinic Revolution  ตั๋วชมภาพยนตร์ จาก Major Cineplex มูลค่า จำนวน 5 ที่นั่ง กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกันมูลค่า 100,000 บาท จาก บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ Gift Set จาก บมจ. ไทยประกันชีวิต โดยทีมงานภาคพัณณ์ชิตา บรรลือพิศาลกุล  และอาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ
         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จะได้รับ เงินรางวัล 700 บาท พร้อมช่อดอกไม้ ตั๋วชมภาพยนตร์ จาก Major Cineplex  จำนวน 3 ที่นั่ง  Gift Set จาก บมจ. ไทยประกันชีวิต โดยทีมงานภาคพัณณ์ชิตา บรรลือพิศาลกุล  และอาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมช่อดอกไม้ ตั๋วชมภาพยนตร์ จาก Major Cineplex  จำนวน 3 ที่นั่ง Gift Set จาก บมจ. ไทยประกันชีวิต โดยทีมงานภาคพัณณ์ชิตา บรรลือพิศาลกุล  และอาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ
         นอกจากนี้รางวัล Popular VOTE   ได้แก่ หมายเลข G9 นางสาวอิศริยาภรณ์ จวงเจิม นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการบริการ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ Gift Set จาก บมจ. ไทยประกันชีวิต  รางวัล BANGKOK SMART BOY RMUTLL 2020 ได้แก่ หมายเลข B5 นายณัฐวุฒิ ณ ลำปาง     นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า  ได้รับ Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท จาก Bangkok Clinic Revolution  รางวัล BANGKOK SMART GIRL RMUTLL 2020 ได้แก่ หมายเลข G5 นางสาวอนุตตรีย์ สุยะ นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี ได้รับ Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท จาก Bangkok Clinic Revolution ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับตำแหน่งจะได้เป็นตัวแทนในการประกวดนักศึกษาบุคลิกภาพดีในงานกีฬาลำปางอุดมศึกษาสัมพันธ์และกีฬา 6 ราชมงคลล้านนา และเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย อุปนายกสโมสรนักศึกษากล่าวในตอนท้าย
         ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
         ที่มาของข่าว : สโมสรนักศึกษา มทร.ล้านนา ลำปาง
         ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา ลำปาง / มหัตม์วิน รัตนสิงห์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา