โลโก้เว็บไซต์ ขยายเวลาลงทะเบียนรับซิมอินเทอร์เน็ต จนถึง  31 พ.ค. 63 :  สำหรับ นักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน / 2562 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขยายเวลาลงทะเบียนรับซิมอินเทอร์เน็ต จนถึง 31 พ.ค. 63 : สำหรับ นักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน / 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 เมษายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขยายเวลาลงทะเบียนรับซิมอินเทอร์เน็ต จนถึง  31 พ.ค. 63 :  สำหรับ นักศึกษา มทร.ล้านนา 6 พื้นที่ ที่ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน / 2562 
➖➖➖➖➖➖➖➖
 กำหนดการลงทะเบียนรับซิมอินเทอร์เน็ต : จนถึง  31 พ.ค. 2563
➖➖➖➖➖➖➖➖
ช่องทางการติดต่อรับซิมอินเทอร์เน็ต : https://arit.rmutl.ac.th/
➖➖➖➖➖➖➖➖
 ราชมงคลล้านนา ปรับตัว สู้วิกฤต COVID-19 มาตรการช่วยเหลือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในกระบวนการจัดกิจกรรม การเรียน การสอน ออนไลน์
➖➖➖➖➖➖➖➖
*** หมายเหตุ : นักศึกษา โปรดศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจ เงื่อนไขของผู้รับสิทธิ์ ก่อนลงทะเบียนฯ ***
➖➖➖➖➖➖➖➖
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่....
 https://www.facebook.com/ARITRMUTL.Official/
 Line : @AritRmutl
https://arit.rmutl.ac.th

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา