โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล : ประชาสัมพันธ์โครงการและเรียนเชิญสมัครขอรับการสนับสนุนฯ โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี งปม.63 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล : ประชาสัมพันธ์โครงการและเรียนเชิญสมัครขอรับการสนับสนุนฯ โครงสร้างพื้นฐานภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปี งปม.63

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 เมษายน 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายละเอียดเพิ่มเติม...https://www.depa.or.th/th/infrafundออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา