โลโก้เว็บไซต์ ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : เรื่องระบบอินเทอร์เน็ตของ Uninet ขัดข้อง (๕ มี.ค.๖๓) | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศ สวส.มทร.ล้านนา : เรื่องระบบอินเทอร์เน็ตของ Uninet ขัดข้อง (๕ มี.ค.๖๓)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 5 มีนาคม 2563 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา