โลโก้เว็บไซต์ เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดย รุ่งอรุณ มณีกุล จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ตามมติคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้กำหนดวันเวลาในการดำเนินการเลือกตั้ง หน่วยการเลือกตั้ง  และประกาศรับสมัครคณาจารย์และข้าราชการเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ มีรายละเอียดดังนี้

  1. ประกาศรับสมัครและเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  2. ประกาศกำหนดการในการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ
  3. ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและชื่อส่วนราชการประจำหน่วยเลือกตั้ง
  4. ใบสมัครเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

enlightenedประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

enlightenedประกาศแนวทางดำเนินการกรณีที่ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณจารย์และข้าราชการซึ่งเลือกตั้งจากคณาจารย์ จากคณะและเขตจังหวัดเป็นบุคคลเดียวกัน

enlightenedประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

enlightenedประกาศผลการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา