โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนนักวิจัย User - Focused Interface : EDS Single Search | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนนักวิจัย User - Focused Interface : EDS Single Search

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 3 ธันวาคม 2562 โดย สุพิศ ทองซัง จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับบริษัท EBSCO Information Service (EBSCO)

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการสนับสนุนนักวิจัยโดยการปฏิรูปการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยฯ
User - Focused Interface : EDS Single Search ผ่าน Next Generation Technology
ในวัน พุธ ที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.30 น. 
ณ ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB1 อาคารหอสมุด สำนักวิทยบริการฯ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม คลิกที่นี่ >> https://forms.gle/HWPLbeQJyWTe7LFR8

หรือลงทะเบียนผ่านระบบ QR CODE  >>> 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา