โลโก้เว็บไซต์ สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญผู้ที่สนใจ...เข้ารับการอบรม Python for Data Science  | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญผู้ที่สนใจ...เข้ารับการอบรม Python for Data Science

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

   ศูนย์อบรมด้านปัญญาประดิษฐ์ โดยสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงกาอบรมเชิงปฏิบัติการ Python for Data Science สำหรับผู้ที่สนใจในด้าน Data Science และปัญญาประดิษฐ์ (AI) เน้นการนำไปปรับใช้ในองค์การและงานวิจัย โดยเป็นการสอนเชิงปฎิบัติการใช้เครื่องมือและการเขียน Python เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม Data Science และ Machine Learning  หลังจากอบรมสามารถต่อยอดไปสู่ หลักสูตร Deep Learning, Machine Learning ได้ กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab4) อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมควรมีความรู้พื้นฐานด้าน Programing หรือภาษา Python และนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาด้วย

               สิทธิ์พิเศษ สำหรับบุคลากร มทร.ล้านนา ได้รับการยกเว้นการลงทะเบียนอบรม...ฟรีจำนวนจำกัด เพียง 20 ที่นั่ง เท่านั้น

   *** ขณะนี้ที่นั่งสำหรับบุคลากรภายในที่ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน...เต็ม!! เรียบร้อย แล้ว ***

(หากสนใจเข้าร่วมโครงการ ยังเหลือที่นั่งแบบชำระเงินลงทะเบียน ราคาพิเศษเพียง 5,900 บาท)

สมัครผ่านระบบ : Click here

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นายออมทรัพย์ อินกองงาม โทรศัพท์ 0 5392 1444 ต่อ 1801 

 

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา