โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทย | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ใช้บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 1 ตุลาคม 2562 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 1320 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ภาษาไทย สามารถเข้าใช้บริการได้ที่... : http://www.2ebook.com/new/library/book_detail/rmutl/02006294
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา