โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


ดอกไม้
อังคาร 29 กันยายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
จันทร์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

สอบสมิทธิภาพภาษาอังกฤษ 5 ก.พ. 63
พฤหัสบดี 6 กุมภาพันธ์ 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ห้องประชุมกองการศึกษา
อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ห้องประชุมอเนกประสงค์
พฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ห้องประชุม VDO Conference 2
พฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ห้องประชุม VDO Conference 1
พฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ห้องประชุม1
พฤหัสบดี 17 ตุลาคม 2562 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 21

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา