โลโก้เว็บไซต์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-506 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-506

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-506
ข้อมูลห้อง : ขนาดห้อง 8x8 เมตร ความจุ 24 ที่นั่ง มีโปรเจ็คเตอร์ และระบบเครื่องเสียงภายในห้อง ไมค์โครโฟนแบบมีสาย 1 ตัว คอมพิวเ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา