โลโก้เว็บไซต์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-505 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-505

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-505
ข้อมูลห้อง : ขนาดห้อง 8x16 เมตร ความจุ 48 ที่นั่ง มีโปรเจ็คเตอร์ และระบบเครื่องเสียงภายในห้อง ไมค์โครโฟนแบบมีสาย 1 ตัว คอมพิวเตอร์...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา