โลโก้เว็บไซต์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-503 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-503

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 11 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 15-503
ข้อมูลห้อง : ขนาดห้อง 8x16 เมตร ความจุ 40 ที่นั่ง มีโปรเจ็คเตอร์ และระบบเครื่องเสียงภายในห้อง ไมค์โครโฟนแบบมีสาย 1 ตัว คอมพิวเตอร์สำหรั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา