โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1” | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1”

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2566 โดย สกนธ์ เรืองฉาย จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1” เพื่อพัฒนาระบบส่องสว่าง LED ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2566
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรร่วมงานและร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี “วิศวกรรมศาสตร์ น่าน ครั้งที่ 1” ตามกำลังศรัทธา ผ่านช่องทาง ดังนี้
     - โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย น่าน ชื่อบัญชี เงินบริจาค มทร.ล้านนาน่าน เลขที่บัญชี 507-606333-4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2566 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินตามแบบฟอร์มร่วมอนุโมทนา หรือ ผ่านช่องทาง QR Code ด้านล่างหนังสือฉบับนี้
     - เงินสดส่งได้ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน

สอบถามเพิ่มเติม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทร. 054-710259 ต่อ 7104

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา