โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรม...การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย MENDELEY (โปรแกรมบริหารจัดการการอ้างอิงและบรรณานุกรม) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรม...การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย MENDELEY (โปรแกรมบริหารจัดการการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2565 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา มทร.ล้านนา เข้าร่วมอบรม
หัวข้อการอบรมออนไลน์
การบริหารจัดการบรรณานุกรมด้วย MENDELEY (โปรแกรมบริหารจัดการการอ้างอิงและบรรณานุกรม)

วิทยากรโดย... ผศ.ดร.ประเสริฐ ลือโขง (ผู้อำนวยการ สวส.มทร.ล้านนา)
วันที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 - 16.30 น.

ผ่านช่องทางการอบรมออนไลน์  (Microsoft Teams)
ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม : https://bit.ly/3SBuHKR

หมายเหตุ : หากผู้สนใจลงทะเบียนไม่ถึง 10 คน ขอยกเลิกไปเป็นเดือนถัดไป


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา