โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา คว้ารางวัลประกวดแนวปฏิบัติที่ดี RMUTL Good Practice Award 2022 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา คว้ารางวัลประกวดแนวปฏิบัติที่ดี RMUTL Good Practice Award 2022

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 2 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Good Practice Award 2022) ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 - 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเวทีคุณภาพในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนําความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และได้จัดการประกวดบทความ/วิดีโอคลิป ประเภท Popular Vote เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมโหวตบทความแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ทางออนไลน์ โดยมีการประกาศผลและมอบรางวัลภายในงานสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก ด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ปี 2565 ณ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน จากกิจกรรมดังกล่าว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัล ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

  • รางวัล คลิปวีดีโอดีเด่น หัวข้อ แบบสอบถามออนไลน์ ทำเป็นใน 5 นาที โดย นายนคร คำกิติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / นางอุมาพร เจริญธนากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ / นางสาวปวีณ์สุดา บุษยธานินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • รางวัล Popular Vote  คลิปวีดีโอ หัวข้อ แบบสอบถามออนไลน์ ทำเป็นใน 5 นาที โดย นายนคร คำกิติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / นางอุมาพร เจริญธนากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ / นางสาวปวีณ์สุดา บุษยธานินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • รางวัล Popular Vote  ประเภทจำนวนผู้อ่าน (สนใจ) มากที่สุด หัวข้อเทคนิคการบริการนำส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย นางอุมาพร เจริญธนากุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ / นางสาวปวีณ์สุดา บุษยธานินทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / นายนคร คำกิติ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ขอบคุณรูปภาพจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา