โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานสำหรับการจัดสอบ TOEIC | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานสำหรับการจัดสอบ TOEIC

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปง จัดโครงการโครงการเตรียมความพร้อมพื้นฐานสำหรับการจัดสอบ TOEIC ณ ห้อง 604 อาคารเรียนรวมเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 เพื่อส่งเสริมการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาได้ทราบถึงลักษณะการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานสากลแบบโทอิกที่ใช้ในการสมัครงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติ และเพื่อทดลองวัดระดับภาษาอังกฤษมาตรฐานสากลจำลองให้นักศึกษาได้รับทราบระดับคะแนนทักษะภาษาอังกฤษของตนเองที่จะนำไปปรับใช้กับการสอบจริงในการสมัครงานในอนาคต  โดยมีนักศึกษา บุคลากรและศิษย์เก่าเข้าร่วม 35 คน
          ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
          ภาพ/ที่มาของข่าว :อภิรดา  คำฟูบุตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา