โลโก้เว็บไซต์ อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ลำปาง ถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพลิกโฉมอัตลักษณ์พื้นที่ลำปางเกษตรอุตสาหกรรม | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ลำปาง ถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพลิกโฉมอัตลักษณ์พื้นที่ลำปางเกษตรอุตสาหกรรม

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 ธันวาคม 2564 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

อธิการบดี มทร.ล้านนา ลงพื้นที่ลำปาง ถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย พร้อมน้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อพลิกโฉมอัตลักษณ์พื้นที่ลำปางเกษตรอุตสาหกรรม

เช้าวันนี้ (28 ธ.ค.64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ถ่ายทอดนโยบายเพื่อนำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ  ชัยเนตร ผู้ช่วยอธิการบดีลำปาง กล่าวให้การต้อนรับและนำเสนอแผนการพัฒนา มทร.ล้านนา ลำปาง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ และตัวบุคลากรสายสนับสนุนร่วมรับฟังการถ่ายทอดนโยบาย ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มทร.ล้านนา ลำปาง โดยมหาวิทยาลัยได้มีการถ่ายทอดสดการถ่ายทอดนโยบายของรักษาราชการแทน อธิการบดีฯ ผ่านทาง Microsoft Teams เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยได้รับชมและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ และช่วงบ่ายคณะผู้บริหาร มทร.ล้านนา ได้ร่วมสรุปการหารือกับคณะกรรมการ CEO ของ มทร.ล้านนา ลำปาง ณ ศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่ม Coffee Go Green คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ทั้งนี้รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา กล่าวในการถ่ายทอดนโยบายตอนหนึ่งว่า "มหาวิทยาลัยได้น้อมนำเอาศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา มาเป็นหลักการในการขับเคลื่อนพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เท่าทันตอบโจทย์ชุมชนสังคมและประเทศ ภายใต้อัตลักษณ์ของ มทร.ล้านนา ลำปาง ที่มุ่งเน้นเรื่องเกษตรอุตสาหกรรม ด้วยการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม มุ่งสร้างคน สร้างงาน พัฒนาสังคม"

สำหรับการลงพื้นที่การถ่ายทอดนโยบายในครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี มทร.ล้านนา  พร้อมคณะผู้บริหาร ยังได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัยฯในช่วงเช้า ณ ศาลาพระพุทธและศาลเจ้าพ่อช้างเผือก จากนั้นได้เข้าพบปะกับนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่วัง มทร.ล้านนา ลำปาง และตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน (สโมสรนักศึกษา) เยี่ยมชมผลงานการดำเนินโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ลำปาง

ภาพ\ข่าว : จตุพร โปธาคำ
ขอบคุณภาพ : วิทยา กวีวิทยาภรณ์, บรรพต ถวัลย์วราศักดิ์
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา