โลโก้เว็บไซต์ รายงานสถานการณ์โรงพยาบาลสนามดอยสะเก็ด (มทร.ล้านนา เชียงใหม่) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

รายงานสถานการณ์โรงพยาบาลสนามดอยสะเก็ด (มทร.ล้านนา เชียงใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 10 มีนาคม 2565 โดย แววดาว ญาณะ จำนวนผู้เข้าชม 1 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

รายงานสถานการณ์โรงพยาบาลสนามดอยสะเก็ด (มทร.ล้านนา เชียงใหม่)
ประจำวันที่ 10 มีนาคม 2565 

โรงพยาบาลดอยสะเก็ดขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงานได้ที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ด หรือสมทบทุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินบริจาคโรงพยาบาลดอยสะเก็ด เลขที่บัญชี 677-8-42158-4 (เงินบริจาค สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้) สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  099 296 7555, 096 287 9875


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา