โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 เมษายน 2563 โดย จตุพร โปธาคำ จำนวนผู้เข้าชม 3 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม "ร่วมใจต้านภัย COVID-19" โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทําเจลล้างมือให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่าฯ

วันนี้ (23 เมษายน 2563) ที่อาคารปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรม "ร่วมใจต้านภัย COVID-19" โดยอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทําเจลล้างมือให้กับคณาจารย์, บุคลากร, นักศึกษา, และศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง,  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วรัญญา ธาราเวชรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง เป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรมการทำเจลล้างมือในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผศ.ดร. ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง ได้มีความเป็นห่วงสุขภาพของคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า รวมถึงได้คำนึงถึงความสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเจลล้างมือ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำเจลล้างมือไว้ใช้เองได้

ภาพ/ข่าว : จตุพร โปธาคำออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา