โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-19 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-01-19

อาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ลำปาง เข้ารับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย
พุธ 19 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

          18 มกราคม 2565 อาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  (มทร.ล้านนา ลำปาง) เข้ารับรางวัลราชมงคลล้านนาสรรเสริญในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ณ ศาลาราชมงคล จังหวัดเชียงใหม่ ... >> อ่านต่อ


ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564
พุธ 19 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้ 1.รางวัลนักวิจัยดีเด่น   https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/09/20210928144615_73976.pdf 2.รางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา