โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มกราคม 2565 โดย วสุกัญญา พีระพันธ์ จำนวนผู้เข้าชม 255 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอแสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศกร สุรินทร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรางวัลนักวิจัยดีเด่นและรางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564

รายละเอียดดังนี้

1.รางวัลนักวิจัยดีเด่น   https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/09/20210928144615_73976.pdf

2.รางวัลหน่วยวิจัยดีเด่น https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2021/09/20210928152609_36990.pdf

 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา