โลโก้เว็บไซต์ ปฎิทินจองห้องประชุม/อบรม/สัมมนา | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ปฎิทินจองห้องประชุม/อบรม/สัมมนา


คำชี้แจง

1. ขอความร่วมมือทุกท่านตรวจสอบตารางการประชุมก่อนการจองห้องทุกครั้งเพื่อไม่ให้การใช้ห้องชนหรือซ้ำกัน
2. ขอความร่วมมือประสานหรือแจ้งทีมงาน IT ก่อน การใช้ห้องทุกครั้งเพื่อเตรียมความพร้อมและทดสอบระบบก่อนการประชุม เพื่อความสะดวกและประสิทธิภาพของการประชุม

จองห้องประชุม >>>  คลิ๊กที่นี่ <<<

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา