โลโก้เว็บไซต์ อบรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในกองการศึกษาลำปาง | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

อบรมการพัฒนาเว็บไซต์หน่วยงานภายในกองการศึกษาลำปาง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2563 โดย Surin Srijun จำนวนผู้เข้าชม 266 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 29 กันยายน 2563 - 29 กันยายน 2563

สถานที่ : ห้องพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 203 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการฯ

ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา