โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายผ้ากฐิน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

พิธีถวายผ้ากฐิน 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 28 ตุลาคม 2562 โดย อุไรพร ดาวเมฆลับ จำนวนผู้เข้าชม 73 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 2 พฤศจิกายน 2562 - 2 พฤศจิกายน 2562

สถานที่ : วัดช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รับผิดชอบ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดการ
พิธีถวายผ้ากฐิน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วันเสาร์ ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ วัดช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

*************************************************************************************

เวลา ๐๘.๐๐ น.       ตั้งขบวนองค์มหากฐิน บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เวลา ๐๘.๓๐ น.       เคลื่อนขบวนจากจุดตั้งขบวนเคลื่อนผ่านถนนห้วยแก้ว เข้าสู่วัดช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๐.๐๐ น.        ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาพร้อมกัน ณ วัดช่างเคี่ยน ตำบลช้างเผือก
                              อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เวลา ๑๐.๐๐ น.        ประกอบพิธีทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๒
                              - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                              - ประเคนขันขอศีล
                              - กล่าวคำไหว้พระ บูชาพระรัตนตรัย
                              - กล่าวคำสมาทานเบญจศีล และรับศีล
                              - ประธานกล่าวคำถวายผ้ากฐิน (หันหน้าไปทางพระประธาน กล่าว นโม ๓ จบ หันหน้าไปทางคณะสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้ากฐิน)
                              - ประธานในพิธีนำผ้ากฐิน วางบนพานแว่นฟ้า
                              - พระสงฆ์ประกอบพิธีอุปโลกน์กฐิน
                              - ประธานถวายผ้ากฐิน และบริวารกฐิน
                              - พระสงฆ์อนุโมทนา
เวลา ๑๑.๐๐ น.        ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น.        คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา