โลโก้เว็บไซต์ จัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ-rcdl รอบ1 | งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

จัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ-rcdl รอบ1

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 ตุลาคม 2562 โดย วัชรินทร์ สิทธิตัน จำนวนผู้เข้าชม 159 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 16 ตุลาคม 2562 - 16 ตุลาคม 2562ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา