โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มคลังภาพ กิจกรรม | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

สงกรานต์ 2566
ศุกร์ 7 เมษายน 2566 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

KM ผลิตบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจฯ ลำปาง
พุธ 27 ตุลาคม 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

การพัฒนา Soft Skill
จันทร์ 20 กันยายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

อบรม Google Data Studio and Big Query
อังคาร 14 กันยายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

ประเพณีปีใหม่เมือง 2564
พฤหัสบดี 22 เมษายน 2564 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม


กิจกรรม BALA For All วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
อังคาร 22 กันยายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กิจกรรม BALA For All วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
จันทร์ 21 กันยายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กิจกรรม BALA For All โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ศุกร์ 18 กันยายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

กิจกรรม BALA For All โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
ศุกร์ 18 กันยายน 2563 / กลุ่มคลังภาพ : กิจกรรม

จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 12

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา