โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดบ้าน โชว์ผลงาน ชวนน้อง ลอง เล่น เรียนรู้ พร้อมเปิดรับสมัครโควตารอบพิเศษ 3 ลำปาง 15กพ66 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

ราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดบ้าน โชว์ผลงาน ชวนน้อง ลอง เล่น เรียนรู้ พร้อมเปิดรับสมัครโควตารอบพิเศษ 3 ลำปาง 15กพ66

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566 โดย มทร.ล้านนาราชมงคลล้านนา ลำปาง เปิดบ้าน โชว์ผลงาน ชวนน้อง ลอง เล่น เรียนรู้ พร้อมเปิดรับสมัครโควตารอบพิเศษ 3 ลำปาง
          15 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดกิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลลำปาง ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา