โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-10 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2023-04-10

กกต. เปิดตัวแอพลิเคชัน Civic Education บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พร้อมเชิญชวนประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นดังกล่าว ทั้งในระบบ iOS และ Android.
จันทร์ 10 เมษายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

       คณะกรรมการการเลือกตั้งและสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นำเทคโนโลยีมาใช้สร้างนวัตกรรมไทย พัฒนาเครื่องมือ เพิ่มช่องทางสร้างความรู้แก่ประชาชน เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยแอปพลิเคชั่น "Civic Education" บนสมาร์ทโฟน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา