โลโก้เว็บไซต์ 2022-05-30 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-05-30

นักศึกษาใหม่ ”รหัส 65“ เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ของ.มทร.ล้านนา ได้อย่างไร...?
จันทร์ 30 พฤษภาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

นักศึกษาใหม่ ”รหัส 65“ เข้าใช้งานระบบสารสนเทศ ของ.มทร.ล้านนา ได้อย่างไร...? 1.นักศึกษา ต้องทำการยืนยันตัวตน / กรอกรายละเอียดประวัติส่วนตัว https://regis.rmutl.ac.th (ระบบทะเบียนกลาง) 2.ผู้ดูแลระบบตรวจสอบข้อมูล (อนุมัติ/ไม่อนุมัติ) 3.ตรวจสอบข้อมูล RMUTL Account : >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา