โลโก้เว็บไซต์ 2020-11-13 | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2020-11-13

สภาคณาจารย์ฯ มทร.ล้านนาจัดประชุมสัญจรและเชิญผู้นำในวงการอุดมศึกษาระดับชาติมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

        นายไพโรจน์   ไชยเมืองชื่น  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล้านนาเปิดเผยว่า  สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้จัดการประชุมสภาครั้งที่  10/2563 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่อง  "บทบาทของสภาคณาจารย์และข้าราชการที่มีต่อประชาคมเพื่อนำมหาวิทยาลัยสู่ความเปลี่ยนแปลง" ในวันที่  13 พฤศจิกายน 2563  เวลา 9.00 น.  ณ  ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา... >> อ่านต่อ


งานประชุมอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
ศุกร์ 13 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

งานประชุมคณะกรรมการวิชาการ พิจารณาอนุมัติผลการเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563  ณ ห้อง 15-505 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วันที่ 13 พฤษจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ดำเนินงานโดย งานวิชาการ กองการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา