โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรม | คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 กิจกรรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบ 1.1 ปีการศึกษา 2568
พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2567 - เสาร์ 31 สิงหาคม 2567

สถานที่ : ออนไลน์
ผู้รับผิดชอบ : งานรับนักศึกษาใหม่
สมัครเรียน รอบ 1.1 : สอบปฎิบัติ 1.1  ปีการศึกษา 2568 ใช้คะแนนรวม สอบปฏิบัติ 1.1 และ สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ รายละเอียดเบื่องต้น เกณฑ์การคัดเลือก : สมัครเลือกหลักสูตร ชำระเงินค่าสมัคร และ รอประกาศ เลขที่นั่งสอบ วันสอบปฏิบัติ 1.1 และ สอบสัมภาษณ์ (สอบที่มหาวิทยาลัย) มีการกำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย) เปิดรับสมัคร : วันที่ 1 - 31 ส.ค. 67  รายละเอียดเพิ่มเติมอื... >> อ่านต่อ


1ฝน1คน1ต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พุธ 31 กรกฎาคม 2567 - พุธ 31 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ผู้รับผิดชอบ : สโมสรนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา ลำปาง
>> อ่านต่อ


โครงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการทำขนมพื้นบ้าน
พุธ 31 กรกฎาคม 2567 - พุธ 31 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
ขอเชิญร่วม โครงการส่งเสริม สืบสานความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศการหมุนเวียน” กำหนดจัดกิจกรรม ทุกวันพุธ  ตลอดเดือนกรกฏาคม 2567   เวลา 11.00 น. – 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ---------------------------------------------------------------------------------------- กิจกรรมวันพุธ  ที่  ๓๑   กรกฏ... >> อ่านต่อ


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2567 - ศุกร์ 26 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษา
>> อ่านต่อ


จิตอาสาและ Big Cleaning Day
พุธ 24 กรกฎาคม 2567 - พุธ 24 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : มทร.ล้านนา ลำปาง
ผู้รับผิดชอบ : งานบริการ มทร.ล้านนา ลำปาง
>> อ่านต่อ


โครงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการทำลูกประคบ
พุธ 24 กรกฎาคม 2567 - พุธ 24 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
ขอเชิญร่วม โครงการส่งเสริม สืบสานความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศการหมุนเวียน” กำหนดจัดกิจกรรม ทุกวันพุธ  ตลอดเดือนกรกฏาคม 2567   เวลา 11.00 น. – 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ---------------------------------------------------------------------------------------- กิจกรรมวันพุธ  ที่ ๒๔  กรกฏาคม  ๒๕... >> อ่านต่อ


ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วม ถวายเทียนพรรษา ณ วัดมิ่งเมืองมูล
พุธ 17 กรกฎาคม 2567 - พุธ 17 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : วัดมิ่งเมืองมูล
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วม ถวายเทียนพรรษา ณวัดมิ่งเมืองมูล  ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567   เวลา 15.30 น.   กิจกรรมการถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีเนื่องในวันเข้าพรรษา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือนและเพื่อรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน >> อ่านต่อ


โครงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการทำโคมตุง
พุธ 17 กรกฎาคม 2567 - พุธ 17 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา
ขอเชิญร่วม โครงการส่งเสริม สืบสานความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศการหมุนเวียน” กำหนดจัดกิจกรรม ทุกวันพุธ  ตลอดเดือนกรกฏาคม 2567   เวลา 11.00 น. – 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ---------------------------------------------------------------------------------------- กิจกรรมวันพุธ  ที่ ๑๗  กรกฏาคม  ๒๕... >> อ่านต่อ


โครงการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการทำพวงกุญแจจากฝ้ายย้อมสีจากธรรมชาติ
พุธ 10 กรกฎาคม 2567 - พุธ 10 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : อาคารอนเกประสงค์
ผู้รับผิดชอบ : ศูนย์วันธรรมศึกษา
โครงการส่งเสริม สืบสานความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรม “นิทรรศการหมุนเวียน” กำหนดจัดกิจกรรม ทุกวันพุธ  ตลอดเดือนกรกฏาคม 2567   เวลา 11.00 น. – 13.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง ---------------------------------------------------------------------------------------- 1. จัดกิจกรรมวันพุธ  ที่ ๑๐  กรกฏาคม  ๒๕๖๗ >> อ่านต่อ


เริ่มเปิดรับการลงทะเบียน ENTRANCE RMUTL (ลงทะเบียนก่อนสมัครเรียน)
จันทร์ 1 กรกฎาคม 2567 - พุธ 31 กรกฎาคม 2567

สถานที่ : ออนไลน์
ผู้รับผิดชอบ : งานรับนักศึกษาใหม่
การลงทะเบียน ENTRANCE RMUTL ลงทะเบียนกรอกประวัติ เพื่อสมัครสมาชิก ระบบ ENTRANCE RMUTL หรือ ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่  ลงทะเบียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย ลงทะเบียน และ กำหนดรหัสผ่าน เพื่อใช้งานในครั้งต่อไป ลงทะเบียนแล้ว กรณีถึงกำหนดการรับสมัครในแต่รอบการสมัคร เข้าระบบเพื่อสมัครโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่   >> อ่านต่อ


Count Activity : 1 - 10 ทั้งหมด 131

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา