โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ ในงานเปิดบ้านราชมงคลล้านนา ประจำปี 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

คณะวิทย์ฯ ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ ในงานเปิดบ้านราชมงคลล้านนา ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนาคณะวิทย์ฯ ร่วมจัดบูธแนะแนวการศึกษาต่อ ในงานเปิดบ้านราชมงคลล้านนา ประจำปี 2565
          วันที่ 21 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมจัดบูธนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อ ในงาน เปิดบ้านราชมงคลล้านนา ...

คลังรูปภาพล่าสุด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา