โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลล้านนา (OPEN HOUSE) ครั้งที่ 2 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

กิจกรรมเปิดบ้านราชมงคลล้านนา (OPEN HOUSE) ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กันยายน 2565 โดย อภิญญา พูลทรัพย์ จำนวนผู้เข้าชม 69 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับข่าวกิจกรรมนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนกิจกรรมได้จากปุ่มข้างใต้

ระยะเวลา : 21 กันยายน 2565 - 21 กันยายน 2565

สถานที่ : มทร.ล้านนา

ผู้รับผิดชอบ : มทร.ล้านนา
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา