โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือสมาคมศิษย์เก่า 6 พื้นที่ ผลักดันกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ | สมาคมศิษยเก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จับมือสมาคมศิษย์เก่า 6 พื้นที่ ผลักดันกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กันยายน 2565 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 352 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 เขตพื้นที่ (เชียงราย, เชียงใหม่, ลำปาง, ตาก,น่านและพิษณุโลก) ในการร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมของศิษย์เก่าและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนช่วยเหลือ ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสัมคม ณ ห้องประชุมซอมพอ มทร.ล้านนา (เชียงใหม่)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา