โลโก้เว็บไซต์ RMUTL นิตยสารออนไลน์ | สมาคมศิษยเก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 หมวดหมู่ข่าว : RMUTL นิตยสารออนไลน์

วารสารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 กันยายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)
ศุกร์ 7 เมษายน 2566

วารสารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 กันยายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษ เพราะออกมาต้อนรับบัณฑิตใหม้ถึง 2 รุ่น ที่จบปีการศึกษา 2563 และ 2564 เป็นเวลาแห่งความสุขร่วมกันของรุ่นพี่รุ่ยน้อง และร่วมแสดงความยินดีชื่นชมกับความสำเร็จของทุกคน   Highlight ทางกองบรรณาธิการจึงคัดสรรสาระพิเศษมารวมไว้ในฉบับนี้ อาทิ จารึกพระราชทานปริญญาบัตร  ร่วมชื่นชมกับ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา