โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-07 | สมาคมศิษยเก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2023-04-07

BALA ลำปาง ไหว้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำมหาวิทยาลัย สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 2566
ศุกร์ 7 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

BALA ลำปาง ไหว้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิประจำมหาวิทยาลัย สืบสานประเพณีปีใหม่เมือง 2566 7 เมษายน 2566 ดร.พวงทอง วังราษฎร์ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง นำคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา สรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยเนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมือง )โดยจัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย ณ ศาลาพระพุทธ  ไหว้เคารพสักการะเจ้าพ่อช้างเผือก  และไหว้เค... >> อ่านต่อ


สวพ.เข้าร่วมโครงการ “การประยุกต์ใช้และขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างขีดความสามารถและโอกาสทางสังคม สำหรับคนจนเป้าหมายในพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์”
ศุกร์ 7 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพัฒนาแผนงาน โครงการ “การประยุกต์ใช้และขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างขีดความสามารถและโอกาสทางสังคม สำหรับคนจนเป้าหมายในพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์” เพื่อกำหนดกรอบเวลาตัวชี้วัดในการติดตามโครงการวิจัย และตอบวัตถุประสงค์การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสทางสังคม และสนับสนุนพื้นที่ยุทธศาสตร์ขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม (Strategic Research Areas : SRA) ณ ห้องประ... >> อ่านต่อ


วารสารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 กันยายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566)
ศุกร์ 7 เมษายน 2566 / RMUTL นิตยสารออนไลน์

วารสารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ( ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 กันยายน 2565 - กุมภาพันธ์ 2566) ฉบับนี้เป็นฉบับพิเศษ เพราะออกมาต้อนรับบัณฑิตใหม้ถึง 2 รุ่น ที่จบปีการศึกษา 2563 และ 2564 เป็นเวลาแห่งความสุขร่วมกันของรุ่นพี่รุ่ยน้อง และร่วมแสดงความยินดีชื่นชมกับความสำเร็จของทุกคน   Highlight ทางกองบรรณาธิการจึงคัดสรรสาระพิเศษมารวมไว้ในฉบับนี้ อาทิ จารึกพระราชทานปริญญาบัตร  ร่วมชื่นชมกับ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา