โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา จับมือสมาคมศิษย์เก่า 6 พื้นที่ ผลักดันกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ | สมาคมศิษยเก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

มทร.ล้านนา จับมือสมาคมศิษย์เก่า 6 พื้นที่ ผลักดันกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กันยายน 2565 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา จับมือสมาคมศิษย์เก่า 6 พื้นที่ ผลักดันกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา