โลโก้เว็บไซต์ 2022-09-13 | สมาคมศิษยเก่าแม่วัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 วันที่ : 2022-09-13

มทร.ล้านนา จับมือสมาคมศิษย์เก่า 6 พื้นที่ ผลักดันกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
อังคาร 13 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 6 เขตพื้นที่ (เชียงราย, เชียงใหม่, ลำปาง, ตาก,น่านและพิษณุโลก) ในการร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมของศิษย์เก่าและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนช่วยเหลือ ประสานงานและส่งเสริมความร่วมมือในการทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสัมคม ณ ห้องประชุมซอมพอ มทร.ล้าน... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา